Kejuruteraan Songsang

  • Kejuruteraan terbalik boleh dianggap sebagai proses dari produk ke reka bentuk. Secara ringkasnya, kejuruteraan terbalik ialah proses untuk mendapatkan data kejuruteraan (termasuk pelbagai pelan tindakan atau model data) daripada produk sedia ada.

    2022-03-21

 1